Så här monterar du våra frigolitskyltar

1. Mät ut platsen på väggen där skylten ska sitta.

2. Tejpa upp den medföljande monteringsmallen med en tejp som är lätt att ta bort, till exempel maskeringstejp. Monteringsmallen är rak på över- och undersidan så använd ett vattenpass för att se till att den sitter rakt.

3. Sätt på en bit dubbelhäftande tejp med god vidhäftningsförmåga på baksidan av varje bokstav. Beroende på väggens egenskaper rekommenderar vi att också använda monteringslim. Sätt lim i mitten av bokstaven på några ställen beroende på bokstavens storlek. Ta inte för mycket så att det kommer ut på sidorna när du trycker till den. 

4. Sätt bokstaven på sin plats i mallen. Var noga att den inte överlappar mallen på något ställe. 

5. När alla bokstäver är på plats använder du en sax för att klippa bort mallen. Var försiktig så att du inte skadar vägg eller loggan.

Lycka till med monteringen!