Integritetspolicy

Integritetspolicy för Skyltar.net

1. Allmänt

   Need Visuals AB värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

    

   2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

   För att hantera din beställning, samt svara på frågor relaterade till din order (kundtjänst), samlar vi in ditt för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter och köphistorik.

    

   3. Hur används uppgifterna?

   Dina uppgifter kan användas för:

   • Hantering av beställningar.
   • Kommunikation relaterad till din beställning.
   • Marknadsföring, om du har godkänt detta.
   • Analys och segmentering för marknadsföringsändamål.

    

   4. Tredje part
   Vi kommer inte att sälja, byta eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, så länge dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

    

   5. Lagring av personuppgifter
   Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som lagen kräver att vi lagrar dem.

    

   6. Dina rättigheter
   Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

    

   7. Cookies
   Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används för tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktionalitet för användaren.

    

   8. Ändringar i integritetspolicyn
   Need Visuals AB kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid här på webbplatsen.

    

   9. Kontakt
   Om du har frågor angående denna policy eller vår behandling av dina uppgifter, vänligen kontakta oss på info@need.se.

    Kontaktformulär